Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden artikelen van TOF Thuiskomen

Artikel 1 – Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en / of diensten en / of overige gesloten overeenkomsten van TOF Thuiskomen met afnemers van deze producten en of diensten dan wel diegene die een overeenkomst met TOF Thuiskomen is aangegaan.
 • Door een bestelling te doen via de website, de e-mail of andere wijze gaat u een overeenkomst aan met TOF Thuiskomen en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 • U bent verplicht bestelde producten af te nemen en te betalen.
 • TOF Thuiskomen heeft het recht om de verkoopvoorwaarden te wijzigen.
 • Alle goederen blijven eigendom van TOF Thuiskomen tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.
 • Niets van deze site mag door derden gebruikt worden zonder toestemming vooraf vanuit TOF Thuiskomen.

Artikel 2 – Bestelling, bezorging, bezorgkosten en levering

 • Bestellingen kunnen via diverse sociale media kanalen, telefonisch, email en natuurlijk via de webshop worden geplaatst.
 • TOF Thuiskomen hanteert geen minimum bestelbedrag.
 • Aflevering door TOF Thuiskomen vindt plaats door afgifte aan de vervoerder Postnl. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
 • De goederen worden in opdracht van u en voor uw rekening en risico vervoerd. TOF Thuiskomen besteedt de verzendingen uit. TOF Thuiskomen is niet gerechtelijk verantwoordelijk voor de integriteit van de afleverwijze van de door u bestelde producten.
 • U ontvangt een e-mail wanneer de bestelling door ons verwerkt en verzonden is.
 • De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode. Vanaf het moment dat de bestelling betaald is duurt het in de regel maximaal 2 werkdagen voordat uw bestelling wordt verzonden, indien anders staat dit aangegeven in de beschrijving van het product.
 • TOF Thuiskomen is niet aansprakelijk voor diefstal en of beschadiging tijdens de verzending.

Artikel 3 – Betaling

U kunt op 2 manieren betalen:

 1. U kunt het totaalbedrag overmaken op de betaalrekening NL47 INGB 0675 0788 22 t.n.v. TOF Thuiskomen o.v.v. uw ordernummer. U dient het bedrag binnen 3 dagen vanaf het moment dat u de bestelling hebt geplaatst te voldoen. Indien u hieraan niet voldoet ontvang u een herinneringsmail.
 2. U kunt betalen met Ideal en een bankoverschrijving.

Indien u niet (tijdig) betaald behoudt TOF Thuiskomen zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden en geen verdere overeenkomsten aan te gaan met u. Daarnaast zal TOF Thuiskomen eventuele onkosten en / of schade voortvloeiend uit het niet nakomen van de overeenkomst door u bij u verhalen.

Artikel 4 – Producten, Ruilen en garantie

 • Aanspraak op de garantie kan alleen binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek per e-mail bij TOF Thuiskomen worden ingediend d.m.v. een korte omschrijving van het gebrek en met toevoeging van het factuurnummer.
 • Indien aan deze voorwaarden is voldaan, vervangt TOF Thuiskomen het artikel dan wel vergoedt TOF Thuiskomen de aankoopprijs of een deel daarvan.
 • De garantie is niet van toepassing indien het artikel onjuist is behandeld.
 • Ruilen is mogelijk binnen 14 dagen. Mits de goederen in dezelfde staat verkeren zoals deze zijn verzonden. Gedragen en gebruikte goederen worden niet retour genomen. Na het retour ontvangen van de goederen wordt het aankoopbedrag binnen 14 dagen teruggestort. Retour verzendkosten worden niet vergoed. Retourneren kan via de post en persoonlijk (op afspraak) op het volgende adres: Vennestraat 38H in Lisse. Retouren worden alleen in behandeling genomen met aankoopbon/factuur en contact gegevens.

Artikel 5- Aansprakelijkheid

 • De aansprakelijkheid van TOF Thuiskomen met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 4 geregelde garantie.
 • TOF Thuiskomen is niet aansprakelijk voor de niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
 • Voor alle overige zaken geldt dat de aansprakelijkheid van TOF Thuiskomen beperkt is tot het bedrag van de aankoop zoals vermeld op de factuur.

Artikel 6 – Klachten, ruilen en restitutie

 • U heeft juridisch het recht om binnen een termijn van 7 dagen na het doen van u bestelling deze alsnog te annuleren. Dit kunt u doen d.m.v. een e-mail aan; info@tofthuiskomen.nl. Eventuele kosten voortvloeiend uit het al verwerken van de bestelling, worden wel op u verhaald / afgetrokken van het restitutiebedrag.
 • Speciaal bestelde artikelen (artikelen die niet standaard in ons assortiment zitten) worden niet teruggenomen.

Artikel 7 – Prijzen

 • TOF Thuiskomen is gerechtigd prijzen tussentijds aan te passen. Prijsinformatie op papier dan wel elektronisch is ondergeschikt aan de magazijnprijs die wordt weergegeven op de factuur.
 • Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is TOF Thuiskomen bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
 • TOF Thuiskomen is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.
 • Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en 21 % btw, exclusief kosten van verzending en optionele verzekering van de verzending.

Artikel 8 – Communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet (behoorlijk) overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en TOF Thuiskomen, dan wel tussen TOF Thuiskomen en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen u en TOF Thuiskomen is TOF Thuiskomen niet aansprakelijk. Dit tenzij er sprake mocht zijn van bewezen opzet en / of grove schuld of nalatigheid vanuit TOF Thuiskomen.

Artikel 9 – Wijziging algemene voorwaarden

Van Toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

Artikel 11 – Privacyverklaring

TOF Thuiskomen vindt het belangrijk dat de door uw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. TOF Thuiskomen zal de door uw verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van u bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij u naam, e-mailadres en afleveradres nodig om de bestelling uit te kunnen voeren.