Privacy Statement

Privacy statement - Versie 25-05-2022

 

Dit privacy statement is van TOF Thuiskomen wat is gevestigd aan de Haven 10 A, 2161 HK Lisse. TOF Thuiskomen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer NL004038990B10.

 

TOF Thuiskomen respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. TOF Thuiskomen vindt het belangrijk dat mijn onderneming transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. TOF Thuiskomen is dan ook voortdurend op zoek naar manieren om deze onderneming te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerkt TOF Thuiskomen uw gegevens zorgvuldig en veilig.

 

In dit privacy beleid legt TOF Thuiskomen uit hoe zij uw persoonsgegevens verwerken in relatie tot mijn website tofthuiskomen.nl. TOF Thuiskomen verzamelt deze gegevens bij een bezoek aan deze website met uw computer, tablet of mobiele telefoon. Dit privacy beleid is van toepassing op al mijn klanten en alle bezoekers van tofthuiskomen.nl.

 

TOF Thuiskomen verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

 

  •  Uitvoeren van opdrachten voor advies en andere diensten
  • Voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen
  • Doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven

 

Uw gegevens worden niet zonder toestemming voor andere doelen verwerkt. Persoonsgegevens worden slechts opgevraagd voor het uitvoeren van een opdracht.

 

Wijzigingen

TOF Thuiskomen kan van tijd tot tijd de privacy statement aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om de privacy statement regelmatig te raadplegen. TOF Thuiskomen brengt u op de hoogte stellen van fundamentele wijzigingen aan de privacy statement.

Contact

Wanneer u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@tofthuiskomen.nl.